ZAPYTANIA
OFERTOWE

English version  

     Sprawdź pocztę przez www
  S.GŁÓWNA OFERTA O FIRMIE KONTAKT GALERIA
 
 

O FIRMIE ...
 Historia kopalni magnezytu
  Certyfikaty, nagrody, targi
  Dane firmy
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA KOPALNI MAGNEZYTU...

Wieś Grochowa położona jest w zachodniej części powiatu Ząbkowickiego w gminie Bardo województwo dolnośląskie. Jest to bardzo stara polska wieś. Pierwsze wzmianki o niej datowane są na 1155 rok (Informacja w Buldzie papieża Hadriana IV) następnie w 1210 r. (Kodeks Dyplomatyczny Śląska dok. nr 142 z 01.11.1210 r.) i 1260 ( Wieś Grochowa, jako uposażenie klasztoru kamienieckiego).

Złoża magnezytu odkryte zostały w połowie XIX wieku. W 1862 r. firma H. BRUCK rozpoczęła eksploatację złoża na skalę przemysłową.
W latach 80-tych XIX wieku rozpoczęto wypalanie magnezytu w piecach szybowych w temperaturze około 800 °C.
Do ciekawostek należy zaliczyć używanie magnezytu w latach 80 XIX wieku do produkcji wody sodowej wynalezionej w tamtych czasach.
W 1907 roku uruchomiona została Kopalnia "Konstanty" a w 1912 "Szczęść Boże" - dwie kopalnie stanowiące podwaliny obecnej spółki.

Po zakończeniu II wojny Światowej wszystkie kopalnie i zakłady przeróbcze magnezytu we wsi Grochowa zostały przejęte przez Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych z siedzibą w Gliwicach. W lutym 1946 roku powołano do działalność " Kopalnia i Zakład Przerobu Magnezytu" w Grochowej.W pierwszym roku wydobyto 3 500 ton magnezytu surowego.

Historia Powojenna

02.1946 Kopalnia i Zakład Przerobu Magnezytu w Grochowej
06.1946 Uruchomienie kopalni "KONSTANTY" i zakładu przeróbczego
1948 uruchomienie kopalni "SZCZĘŚĆ BOŻE"
1956 Dolnośląskie Zakłady Surowców     
     Ogniotrwałych w Ząbkowicach Śl.
Zamknięcie kopalni "Szczęść Boże"
1958 włączenie do "Świdnickich Zakładów    
     Materiałów Ogniotrwałych"
1959 wstrzymanie wydobycia magnezytu z   
    podziemnej kopalni "Konstanty"
Uruchomienie kopalni odkrywkowej.
1994 Magnezyty "Grochów jednoosobowa spółka
     skarbu Państwa
1996 Magnezyty "Grochów" Sp. z o.o.
2004 Magnezyty "Grochów" S.A.
 
   MAGNEZYTY "GROCHÓW" S.A. Grochowa 3, 57-257 Brzeźnica, tel/fax. 074 8170907, 074 8170908                                            (c) wojocki.com 2008