Email

trade@magnezyty.com.pl

Telefon

+48 74 817 09 07

Lokalizacja

57-257 Grochowa

Lokalizacja

57-257 Grochowa

Telefon

+48 74 817 09 08

[gtranslate]

Dane kontaktowe

Magnezyty „GROCHÓW” S.A.
NIP 887-13-49-738 Regon 890481154 Nr KRS 0000206889 Nr BDO 000051001
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 2 127 000 PLN w pełni wpłacony
Spółka jest średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Magnezyty "Grochów"

Grochowa 3
57-257 Brzeźnica

Godziny pracy:

Biuro: 7:00-15:00
Kopalnia (załadunki): 6:00-21:30

Telefon

+48 74 817 09 07

Adres mailowe do kontaktu

Zakup produktów

trade@magnezyty.com.pl

Zarząd

biuro@magnezyty.com.pl

Administracja

sekretariat@magnezyty.com.pl

Adres do przesyłania faktur drogą elektroniczną

Faktury

faktury@magnezyty.com.pl

Osoby do bezpośredniego kontaktu

Karzyna Klimowicz

Prezez zarządu

Sławomir Kłósek

Wiceprezes zarządu

Marcin Religa

Dyrektor Produkcji / KRZG / Kierownik Kopalni

Anna Dudek

Kierownik Administracji, Finansów i Logistyki
anna.dudek@magnezyty.com.pl

Paweł Mataszczuk

Szef Działu Utrzymania Ruchu / Kierownik Działu Techniki Strzałowej
pawel.matayszczuk@magnezyty.com.pl

Julia Kędzior

Referent ds. logistyki i administracji
julia.kedzior@magnezyty.com.pl

Magnezyty „GROCHÓW” S.A. NIP 887-13-49-738 Regon 890481154 Nr KRS 0000206889
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 2 127 000 PLN w pełni wpłacony Nr BDO 000051001 Spółka jest średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Adres firmy: Grochowa 3; 57-257 Brzeźnica